Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » tatil gunu


Görev Planlayıcınız Ne Kadar Akıllı?
Akıllı görev planlaması kaynaklarınızı optimize etmektedir. Akıllı görev planlaması yazılımları hem tahmin edilebilir hem de “edilemez” durumları gösteren

tatil gunu  edilen çalışma saatleri veya tatil izinleri gibi bir nebze öngörülebilir özellikleri hesaba katabilmektedir. Ayrıca hastalık izinleri veya alanda yaşanan acil durumlar gibi tahmin edilemeyen olaylar – bir sorunun belli bir teknisyenin uzmanlık alanına girmediğinin fark edilmesi gibi – what-if senaryolarının yardımıyla faktör haline getirilebilir. Küresel konum belirleme sistemleri (GPS) sayesinde belli sistemler saha çalışanlarını yakından takip etme imkanına sahiptir. Devamı…
Satış Gücü Otomasyonu (SFA)
Sales Force Automation (SFA) systems help sales and marketing teams with functions related to taking orders, generating proposals or quotes, managing territories, managing partners, and maintaining...
Start evaluating software now
Ülke:

 
   

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » tatil gunu


Duyar Vana, Uyumsoft ERP ile maliyet vanalarını kıstı
Yarım asırdır metal sektöründe faaliyet gösteren Duyar Vana, aylık 400 tonluk üretimini, Türkiye’nin yanı sıra 60’ı aşkın ülkede pazara sunuyor ve tüm bu

tatil gunu  ERP for the metal industry,fabricated metal products,custom fabricated metals,accounting and financial management,metal manufacturing ERP Devamı…
Servis Sektörü İçin ERP (Üretim Dışı)
Typically, ERP systems designed for services industries offer modules that provide back-office support, customer relationship management, time management

tatil gunu   Devamı…
Kesikli Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help

tatil gunu   Devamı…
Teşvik ve Tazminat Yönetimi
Enterprise incentive management (EIM) and employee compensation management sit between HR, CRM, Accounting, and sales force automation. These applications help

tatil gunu   Devamı…
Moda Sektörü için ERP
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help

tatil gunu   Devamı…
Siparişe Yönelik Mühendislik (ETO ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help

tatil gunu   Devamı…
Karma Mod Üretim (ERP)
The simplified definition of enterprise resource planning (ERP) software is a set of applications that automate finance and human resources departments and help

tatil gunu   Devamı…
IBM'in NetVista Aracý PC Fray Katýldý
Yeni NetVista bilgisayarlar ile IBM baþlangýçlarý son derece rekabetçi bir iþ að cihaz. Þimdi sadece bu doðrudan Web sitesi düzeltmek eðer ...

tatil gunu  Konferans gecikmeler Windows Baþ Tatil Alýr | Unix için Microsoft Windows Services - SFU = DOA? | ABD PC Olimpiyatlarý olarak HP Madalya | NetWare için net Woes | Çorba-to-Gnutella Að Yönetimi Zorluklar kadar Napster Aþçýlar | Bu bir Portal var ... VE O nin bir að geçidi | Tespit Güvenlik Arka kapýlar: Red Hat 1, Microsoft 0 | Patent Hukuku - 18. yüzyýlýn Açýk Kaynak Hareketi | Masaüstü Bilgisayarlar: Eski Patron olarak ayný Yeni Patron, tanýþýn ... (Dell) | Takip HP Devamı…
Neden CRM Yani Hard ve Bu Konuda Ne Yapmalý: Veri CRM iþlemesi için anahtar
Bir CRM yatýrým iþ yapma organizasyon boyunca farklý CRM sistemi þemalarý eþleþtirilmiþ standart, yeniden iþ tanýmlarý oluþturmak ve yönetmek ile birleþtirici farklý sistemler ile baþlayan iki adýmlý bir iþlemdir.

tatil gunu  artýk kapitalizmden iki yýllýk tatil bitti daha acý görülür. Þirketler yaptýðýnýz büyük yatýrýmlar en üst düzeye çýkarmak ve yapýlacak onlar ilk etapta olurdu diledi þekilde çalýþmak için almak konsantre olmamýz gerekiyor. Bu arada, operasyonel verimliliði artýk CRM temel hedefi, daha fazla, pazarlama birincil CRM sürücü haline gelmiþtir. Computerworld dergisinde yayýnlanan CRM yeni özel bir rapor yer verilen Örneðin , Mazda ABD deðeri katmanlarý tarafýndan araç Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Others