Ana sayfa
 > Değerlendirme Merkezleri > Değerlendirme Merkezleri > Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Burada, Muhasebe yazılımına yönelik bilinçli bir seçimi yapmak için ihtiyacınız olan bilgi ve kaynaklar için linkler bulacaksınız.
Muhasebe sistemleri, bir kuruluşun finansal işlemleriyle ilişkili bilginin doğru bir şekilde girilmesi, izlenmesi ve muhafaza edilmesi için prosedürleri yönetir. Muhasebe uygulamaları genellikle, Genel muhasebe Defteri (GL), Borç Hesapları (A/P),Alacak Hesapları (A/R), bordro, iş ve proje maliyeti ve çok uluslu muhasebeyi destekler. Çoğu Küçük ve Orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için, diğer fonksiyonların (stok kontrolü, üretim yönetimi ve finansal raporlama gibi) kendi muhasebe sistemleriyle entegre çalışmasını gerektirir.
+ Daha fazla bilgi
- Daha az bilgi

Yazılım Değerlendirmeye Başlayin​​:


İlgili ek yayınlar:


Son aramalar:
Others A B C D E F G H İ J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z